Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je společnost COROLINE a.s. se sídlem náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, IČ: 26698218, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 16763,

Kupujícím našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Reklamační řád upřesňuje postup Kupujícího a společnosti COROLINE a.s. v případě, že přes veškeré úsilí společnosti COROLINE a.s. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně Kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Článek I

Prevence

Článek II

Základní podmínky reklamace

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

Článek V

Odstranitelné vady

Článek VI

Neodstranitelné vady

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a je platný od 2.12.2014.  Změny reklamačního řádu vyhrazeny

0 ks
Košík: 0,00
0 ks