Vrácení zboží

Vrácení zboží

Prodávající umožňuje spotřebiteli dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, aby odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Spotřebitel tak má právo na vrácení zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Pokud se kupující spotřebitel rozhodne tohoto práva využít, postačuje odeslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snažší prokazatelnost učiněného právního jednání, kterým se smlouva ruší). Dále je kupující povinen ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které na základě smlouvy obdržel, a to v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) a s dokladem o koupi zboží (či s jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího). Odstoupit od smlouvy může kupující též před expedicí zboží - emailem na obchod@cerises.cz

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak a nevzniknou-li mu tím další náklady. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

0 ks
Košík: 0,00
0 ks